Söktermen originalitet har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
originalitet (n) [allmän] (u) originality (n) [allmän]
SV Synonymer för originalitet EN Översättningar
besynnerlighet [säregenhet] (u mysteriousness
egenhet [säregenhet] (u trait (formal)
egendomlighet [säregenhet] (u peculiarity
excentricitet [säregenhet] (u eccentricity
äkthet [ursprunglighet] (u authenticity
självständighet [originalitet] sovereignty
renhet [sanning] (u chastity
trovärdighet [sanning] (u credence
pålitlighet [sanning] (u reliability
homogenitet [sanning] (u homogeneity
autenticitet [sanning] (u genuineness
nyckfullhet [besynnerlighet] (u whimsicallity
individualitet [särprägel] (u individuality
karaktär [särprägel] (u character
personlighet [särprägel] (u personage (formal)
temperament [särprägel] n temperament
underlighet [egendomlighet] (u oddness
vurm [egendomlighet] fad (informal)
piff [fläkt] (u zest
färg [fläkt] (u suit