Söktermen osmosis har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
osmosis osmos (u)
osmosis (n) [chemistry - physiology] osmos (n) [chemistry - physiology] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för osmosis SV Översättningar
absorption [digestion] absorbering
inhalation [digestion] inandning (u)
transformation [digestion] transformation (u)
assimilation [digestion] assimilation (u)
separation [releasing] avskiljande {n}
displacement [releasing] förskjutning (u)
diffusion [releasing] diffusion
freeing [releasing] frigörande
liberation [releasing] (formal befrielse (u)
digestion [assimilation] digestion