Söktermen ostentativ har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ostentativ ostentatious
SV Synonymer för ostentativ EN Översättningar
ohöljd [öppen] barefaced
tydlig [öppen] transparent
utmanande [avsiktligt uppseendeväckande] defiant
demonstrativ [avsiktligt uppseendeväckande] demonstrative
skrytsam [avsiktligt uppseendeväckande] boastful
prålig [skrytsam] meretricious (formal)
skrikig [skrytsam] garish
lysande [skrytsam] shiny
bullrande [skrytsam] obstreperous (formal)
högtravande [skrytsam] stilted (pej.)
anmärkningsvärd [sensationell] notable
märklig [sensationell] whimsical
häpnadsväckande [sensationell] amazing
förbluffande [sensationell] staggering
överraskande [sensationell] surprisingly
slående [sensationell] n eloquent
dramatisk [sensationell] dramatic
spektakulär [sensationell] spectacular
anspråksfull [uppseendeväckande] pretentious
gräll [uppseendeväckande] garish