Söktermen otvetydig har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
otvetydig (a) [förklaring] clear (a) [förklaring]
otvetydig (a) [förbättring] definite (a) [förbättring]
otvetydig (a) [förklaring] definite (a) [förklaring]
otvetydig (a) [förklaring] clear-cut (a) [förklaring]
otvetydig (a) [förklaring] precise (a) [förklaring]
SV Svenska EN Engelska
otvetydig (a) [förklaring] well-defined (a) [förklaring]
otvetydig (a) [förklaring] explicit (a) [förklaring]
otvetydig (a) [förklaring] clean-cut (a) [förklaring]
otvetydig (a) [allmän] unambiguous (a) [allmän]
otvetydig (a) [betydelse] unambiguous (a) [betydelse]
otvetydig (a) [allmän] unequivocal (a) [allmän]
otvetydig (a) [betydelse] unequivocal (a) [betydelse]
otvetydig (a) [säkerhet] unequivocal (a) [säkerhet]
otvetydig (a) [betydelse] univocal (a) [betydelse]
otvetydig (a) [allmän] not ambiguous (a) [allmän]
SV Synonymer för otvetydig EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
förståelig [fattbar] fathomable
förklarlig [fattbar] accountable
rimlig [fattbar] fair
begriplig [fattbar] fathomable
precis [tydlig] precisely
exakt [tydlig] exactly
redig [tydlig] clear
noggrann [tydlig] meticolous
koncis [tydlig] concise
specifik [tydlig] specific