Söktermen out of the way har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
out of the way (a) [droll] lustig (a) [droll]
out of the way (o) [place] ur vägen (o) [place]
out of the way undan
out of the way (a) [droll] underlig (a) [droll]
out of the way (a) [droll] konstig (a) [droll]
EN Engelska SV Svenska
out of the way (a) [droll] egendomlig (a) [droll]
out of the way (a) [droll] märklig (a) [droll]

EN SV Översättningar för out

out ut
out (o) [location] ute (o) [location]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för way

way sträcka
way (n) [fashion] sätt (n) {n} [fashion]
way (n) [manner] sätt (n) {n} [manner]
way (n) [use] sätt (n) {n} [use]
way (n) [fashion] vis (n) {n} [fashion]
way (n) [manner] vis (n) {n} [manner]
way (n) [orientation] riktning (n) [orientation] (u)
way väg (u)
way (n) [direction] väg (n) [direction] (u)
way (n) [general] väg (n) [general] (u)