Söktermen outgrowth har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
outgrowth resultat {n}
outgrowth (n) [consequence] följd (n) [consequence] (u)
outgrowth (n) [general] utväxt (n) [general] (u)
outgrowth (n) [consequence] produkt (n) [consequence] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för outgrowth SV Översättningar
tusk [body] bete {n}
spike [body] tagg (u)
horn [body] lur (u)
tumour [health] svulst (u)
swelling [health] svällande {n}
excrescence [health] utväxt (u)
growth [health] utveckling (u)
cancer [health] cancer (u)
elaboration [progress] omsorgsfullt utarbetande {n}
gain [progress] vinning (u)
evolution [progress] evolution (u)
expansion [progress] utvidgning (u)
rise [progress] stiga
development [progress] projekt {n}
bulge [protuberance] utbuktning (u)
protrusion [protuberance] framskjutande del (u)
knot [protuberance] knut (u)
knob [protuberance] vred
purpose [result] uppsåt
outcome [result] resultat {n}