Söktermen outright har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
outright (a) [lie] uppenbar (a) [lie]
outright (o) [completely] helt och hållet (o) [completely]
outright (o) [honesty] burdust (o) [honesty]
outright (o) [openly] rent ut (o) [openly]
outright (o) [honesty] rent ut (o) [honesty]
EN Engelska SV Svenska
outright (o) [openly] utan vidare (o) [openly]
outright (o) [honesty] rakt på sak (o) [honesty]
outright (a) [conviction] obestridlig (a) [conviction]
outright (o) [purchase] kontant (o) [purchase]
outright (a) [lie] ren (a) [lie]
outright (o) [kill] på fläcken (o) [kill]
outright (a) [conviction] avgjord (a) [conviction]
outright (o) [completely] fullständigt (o) [completely]
outright (a) [nonsense] fullkomlig (a) [nonsense]
outright (a) [lie] fullkomlig (a) [lie]
outright (a) [nonsense] pur (a) [nonsense]
outright (a) [nonsense] ren (a) [nonsense]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för outright SV Översättningar
downright [character trait] rent av
artless [character trait] okonstlad
avowed [character trait] uttalad
direct [character trait] omedelbar
ingenuous [character trait] öppen
undisguised [character trait] ohöljd
frank [character trait] rättfram
fixed [manner] stirrande
absolute [manner] obestridlig
peremptory [manner] (formal diktatorisk
positive [manner] förvissad
unqualified [manner] okvalificerad
flat [manner] slät
categorical [downright] kategorisk
utter [downright] fullständig
clear-cut [downright] mycket klar
sweeping [downright] radikal (u)
exhaustive [downright] uttömmande
complete [downright] fullända
totally [entirely] totalt