Söktermen outward har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
outward (a) [extrinsic] yttre (a) {n} [extrinsic]
outward (a) [extrinsic] utvändig (a) [extrinsic]
outward (a) [extrinsic] utanför liggande (a) [extrinsic]
outward (a) [extrinsic] utvärtes (a) [extrinsic]
outward utanför
EN Engelska SV Svenska
outward (o) [direction] utåt (o) [direction]
outward (o) [direction] ut (o) [direction]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för outward SV Översättningar
outmost [external] utvändig
outer [external] utvändig
outdoor [external] utomhus
outside [external] yttersida
exterior [external] exteriör (u)
front [position] främre
upper [position] motströms
top [position] krön {n}
principal [position] huvudsakligen
obverse [position] framsida (u)
right [position] räta upp sig
away [departure] bort
hence [departure] härav
onward [departure] framlänges
out [departure] ut
on [departure] vid
out of sight [departure] utom sikte
from [departure] från
external [exterior] extern
from within [part of speech] inifrån