Söktermen overhead har 5 resultat
SVSynonymer för overheadENÖversättningar
utgift[utlägg](uoutlay
kostnad[utlägg](uexpense
avgång[utlägg](uabdication
omkostnad[utlägg](uexpense
ENEngelskaSVSvenska
overhead(n)[business company] fasta utgifter(n)[business company](up)
overhead(a)[electricity] luft-(a)[electricity]
overhead(o)[position] uppe(o)[position]
overhead(o)[position] ovanför(o)[position]
overhead fasta kostnader

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för overheadSVÖversättningar
superior[higher]превосхо́дный(adj)
insurance[expenses]страхование(nt)
upward[above]вверху́(prep adv adj n)
ceiling[above]потоло́к(n)
upper[above]ве́рхний(adj n)