Söktermen har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
SV Svenska EN Engelska
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [tid] at (o) [tid]
(o) [yta] on it (o) [yta]
listen
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
upon (formal)
in
at
SV Synonymer för EN Översättningar
i gång [tänd] in Bewegung
av [per] von
efter [per] ... entsprechend
via [för] über
med [för] dabei
medelst [för] mittels
genom [för] Erbgut {n}
om [för] bitten
per [för] je