Söktermen på andra sidan har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
på andra sidan (o) [rum] across (o) [rum]
på andra sidan (o) [position] beyond (o) [position]
på andra sidan (o) [rum] beyond (o) [rum]
på andra sidan (o) [sida] overleaf (o) [sida]

SV EN Översättningar för

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

SV EN Översättningar för andra

ändra (n v) [a change to the text of a document] edit (n v) [a change to the text of a document]
ändra redirect
ändra (v) [politik] amend (v) [politik]
ändra (v) [mening] revise (v) [mening]
ändra (v) [politik] revise (v) [politik]
ändra alter
ändra (v) [förändra] alter (v) [förändra]
ändra (v) [kläder] alter (v) [kläder]
ändra (v) [to change the form or structure of] alter (v) [to change the form or structure of]
ändra (v) [förändra] modify (v) [förändra]
SV Synonymer för på andra sidan EN Översättningar
tvärsöver [rätt över] from side to side
bortom [bakefter] beyond
efter [bakefter] behind
efteråt [bakefter] afterwards
bakom [bakefter] behind
omvänd [motliggande] (invariable proselyte (formal)
motsatt [motliggande] contrary
utmed [utefter] along
bredvid [utefter] beside
nära [utefter] close
längs [utefter] alongside
förbi [utefter] past