Söktermen på samma sätt har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
på samma sätt (o) [jämförelse] alike (o) [jämförelse]
på samma sätt (o) [adverb] the same (o) [adverb]
på samma sätt (o) [allmän] likewise (o) [allmän]
på samma sätt similarly
på samma sätt (o) [allmän] similarly (o) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
på samma sätt (o) [jämförelse] similarly (o) [jämförelse]

SV EN Översättningar för

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

SV EN Översättningar för samma

samma same
samma (a) [allmän] same (a) [allmän]
samma (adv adj pronoun) [not different as regards self; identical] same (adv adj pronoun) [not different as regards self; identical]
samma (a) [determinant - plural] the same (a) [determinant - plural]
samma (a) [determinant - singular] the same (a) [determinant - singular]
samma (o) [pronomen - plural] the same (o) [pronomen - plural]
samma (o) [pronomen - singular] the same (o) [pronomen - singular]
samma the same

SV EN Översättningar för sätt

sätt (n) [vis] {n} wise (n) [vis] (arch.)
sätt {n} way
sätt (n) [bruk] {n} way (n) [bruk]
sätt (n) [vis] {n} way (n) [vis]
sätt {n} manner
sätt (n) [bruk] {n} manner (n) [bruk]
sätt (n) [uppförande] {n} manner (n) [uppförande]
sätt (n) [vis] {n} manner (n) [vis]
sätt (n) [uppförande] {n} bearing (n) [uppförande]
sätt (n) [vis] {n} fashion (n) [vis] (formal)
SV Synonymer för på samma sätt EN Översättningar
också [även] also
likaså [även] also
likadant [även] similarly
dito [även] ditto
sammaledes [även] likewise
likaledes [även] similarly
åtskillnad [utan åtskillnad] distinction