Söktermen påfrestning har 7 resultat
SVSvenskaENEngelska
påfrestning(n)[ansträngning](u) strain(n)[ansträngning]
påfrestning(n)[medicin](u) strain(n)[medicin]
påfrestning(u) stress
påfrestning(n)[medicin](u) stress(n)[medicin]
påfrestning(n)[ansträngning](u) arduousness(n)[ansträngning]
SVSvenskaENEngelska
påfrestning(n)[ansträngning](u) strenuousness(n)[ansträngning]
påfrestning(n)[ansträngning](u) tax(n)[ansträngning]
SVSynonymer för påfrestningENÖversättningar
inflytande[påverkan]ninfluence
tvång[påverkan]ncoercion
börda[påverkan](uburden
stress[påverkan](ustress
ansträngning[påverkan](uexertion
tryck[påverkan]npressure
belastning[påkänning]burden
prov[påkänning]ntest
eldprov[påkänning]ordeal
krav[påkänning]nexigency
press[påkänning](upress
strapats[påkänning]hardship
nötning[påkänning]ues
spänning[påkänning](uvoltage
tyranni[påtryckning]ntyranny
vedermöda[möda]tribulation
omak[möda]trouble
anspänning[möda]tension
bemödande[möda]nexertion
strävan[möda](u (invariable)aspiration