Söktermen paragraf har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
paragraf paragraph
SV Synonymer för paragraf EN Översättningar
förordning [påbud] (u ordinance (formal)
föreskrift [påbud] (u instruction
bestämmelse [påbud] (u regulation
kungörelse [påbud] (u edict
lag [påbud] (u team
klausul [moment] (u term
kapitel [moment] n chapter
passus [moment] (u passage
punkt [moment] (u dot
underavdelning [moment] (u subsection
stycke [sektion] n subsections
bit [sektion] (u bit
moment [sektion] n moment
del [sektion] (u portion
led [sektion] (u joint (slang)
avsnitt [sektion] n sector
avdelning [sektion] (u compartment
stadga [föreskrift] (u ordinance (formal)
regel [föreskrift] (u bolt
rättesnöre [föreskrift] n precept