Söktermen parallell har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
parallell (n) [motsvarighet] (u) equivalent (n) [motsvarighet]
parallell (u) parallel
parallell (a) [matematik] (u) parallel (a) [matematik]
parallell (n) [matematik] (u) parallel (n) [matematik]
parallell (n) [motsvarighet] (u) analogue (n) [motsvarighet]
SV Synonymer för parallell EN Översättningar
breddgrad [avstånd från ekvatorn] (u geografische Breite
latitud [avstånd från ekvatorn] (u geografische Breite
make [motsvarighet] (u Ehepartner {m}
analogi [motsvarighet] (u Analogon {n}
avbild [motsvarighet] (u Ebenbild {n}
motstycke [motsvarighet] n Gegenstück {n}
lika [jämgod] gleich
likadan [jämgod] gleich
överensstämmande [jämgod] konform
samstämmig [jämgod] geschlossen
liknande [jämgod] gleich
ekvivalent [jämgod] Äquivalent (n)
analog [jämgod] analog
kongruent [jämgod] kongruent
korresponderande [jämgod] korrespondierend
proportionerlig [jämgod] gleichmäßig
adekvat [jämgod] adäquat
motsvarande [jämgod] korrespondierend
motsvarighet [överensstämmelse] (u Äquivalent (n)
samklang [samstämmighet] (u Einklang {m}