Söktermen partikel har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
partikel (n) [allmän] (u) granule (n) [allmän]
partikel (u) particle
partikel (n) [fysik] (u) particle (n) [fysik]
partikel (n) [lingvistik] (u) particle (n) [lingvistik]
SV Synonymer för partikel EN Översättningar
smådel [beståndsdel] particle
dammkorn [beståndsdel] mote (literature)
grand [beståndsdel] mote (literature)
detalj [beståndsdel] (u datail
molekyl [beståndsdel] (u molecule
jon [beståndsdel] (u ion
atom [beståndsdel] (u atom
korpuskel [beståndsdel] (u corpuscle
beståndsdel [minsta beståndsdel] (u ingredient
del [minsta beståndsdel] (u portion
kärna [minsta beståndsdel] crux
sädeskorn [frö] n grain
gryn [frö] n groat
korn [frö] (u cereal
bisak [småsak] (u secondary matter
element [småsak] n element
bagatell [småsak] (u bagatelle
enskildhet [småsak] (u privacy
stoft [dammkorn] ashes
smula [dammkorn] (u crumb