Söktermen pass har 30 resultat
SV Svenska EN Engelska
pass (n) [resa] {n} pass (n) [resa]
pass (n) [sport] {n} pass (n) [sport]
pass (n v adj) [deep passage] {n} gorge (n v adj) [deep passage]
pass (n) [geologi] {n} gorge (n) [geologi]
pass (n) [geologi] {n} narrow pass (n) [geologi]
SV Svenska EN Engelska
pass {n} passport
pass (n) [resa] {n} passport (n) [resa]
pass {n} passage
SV Synonymer för pass EN Översättningar
skift [vakt] n shift (informal)
törn [vakt] bump
tur [rond] (u drive
identifikation [identitetsbevis] (u badge
auktorisation [identitetsbevis] (u authorization
legitimation [identitetsbevis] n badge
tillståndsbevis [fullmakt] n license
passersedel [fullmakt] (u pass
licens [fullmakt] (u licence
ägor [domän] land
mark [domän] (u soil (formal)
lott [domän] (u lot
terräng [domän] (u terrain
revir [domän] n territory
område [domän] n precinct {n}
visum [legitimation] n visa
lejdebrev [legitimation] navicert
klyfta [hålväg] (u clove
ravin [hålväg] (u ravine
passage [hålväg] (u covered passageway
EN Engelska SV Svenska
pass (v) [objects]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
skicka (v) [objects]
 • skickad
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
tillbringa
 • tillbringad
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
övergå
 • övergången
pass (v) [on foot] gå förbi (v) [on foot]
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
förflytta
 • förflyttad
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
förgå (v) [time]
 • förgången
pass (v) [automobiles] köra om (v) [automobiles]
pass (v) [on foot]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
passera (v) [on foot]
 • passerad
pass (v) [automobiles]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
passera (v) [automobiles]
 • passerad
pass (n) [military] passerkort (n) {n} [military]
pass (n) [military] passersedel (n) [military] (u)
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
förflyta (v) [time]
 • förfluten
pass (v) [object]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
räcka (v) [object]
 • räckt
pass (v) [laws]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
antaga (v) [laws]
 • antagen
pass (n) [travel] pass (n) {n} [travel]
pass (n) [sports] pass (n) {n} [sports]
pass (v) [exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
bestå (v) [exam]
 • bestådd
pass (v) [exam] bli godkänd (v) [exam]
pass (v) [exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
klara (v) [exam]
 • klarad
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
fördriva (v) [time]
 • fördriven
pass (v) [object]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ge (v) [object]
 • given
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
(v) [time]
 • gången

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för pass SV Översättningar
access [admittance] åtkomst
entrance [admittance] inträde {n}
entry [admittance] inträde {n}
introduction [admittance] rekommendation (u)
key [admittance] tangent (u)
admission [admittance] medgivande {n}
let [permission] låt
permit [permission] tillståndsbevis {n}
stand for [permission] förespråka
sanction [permission] tillåtelse (u)
entitle [permission] bemyndiga
grant [permission] medgiva
allow [permission] öppna dörren för
authorize [authorise] godkänna
validate [authorise] (formal validera
countenance [authorise] uppsyn (u)
confirm [authorise] bekräfta
certify [authorise] konstatera
endorse [authorise] stå bakom
approve [authorise] bifalla