Söktermen pass away har 5 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
pass away(v)[time] fördriva(v)[time]
pass away avliva
pass away(v)[person] gå bort(v)[person]
pass away(v)[person](v)[person]
pass away förgå

ENSVÖversättningar för pass

pass(v)[time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
förflyta(v)[time]
 • förfluten
pass(v)[time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
(v)[time]
 • gången
pass(v)[object]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ge(v)[object]
 • given
pass(v)[time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
fördriva(v)[time]
 • fördriven
pass(v)[exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
klara(v)[exam]
 • klarad
pass(v)[exam] bli godkänd(v)[exam]
pass(v)[exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
bestå(v)[exam]
 • bestådd
pass(n)[sports] pass(n){n}[sports]
pass(n)[travel] pass(n){n}[travel]
pass(v)[laws]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
antaga(v)[laws]
 • antagen

ENSVÖversättningar för away

away(o)[distance] borta(o)[distance]
away(o)[aside] åt sidan(o)[aside]
away(o)[aside] undan(o)[aside]
away(o)[aside] bort(o)[aside]
away(o)[distance] bort(o)[distance]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för pass awaySVÖversättningar
depart[action]skilja
withdraw[action]utträda
die[action]tätning
go[action]starta
leave[action]utträda
pass on[action]skicka vidare
quit[action]packa ihop
part[action]roll(u)
dissolve[disappear]lösas upp
disperse[disappear]skingra
evaporate[disappear]dunsta
vanish[disappear]försvinna
fade[disappear]tyna
perish[activity]förgås
expire[activity]löpa ut
end[event]död
collapse[die]kollaps(u)
fail[die]svika
break down[die]bryta samman
worsen[die]förvärras