Söktermen passage har 16 resultat
SVSvenskaENEngelska
passage(n)[böcker](u) extract(n)[böcker]
passage(n)[arkad](u) arcade(n)[arkad]
passage(n)[arkad](u) covered passageway(n)[arkad]
passage(n)[böcker](u) excerpt(n)[böcker]
passage(n)[allmän](u) passage(n)[allmän]
SVSvenskaENEngelska
passage(n)[böcker](u) passage(n)[böcker]
passage(n)[allmän](u) passageway(n)[allmän]
SVSynonymer för passageENÖversättningar
transport[genomförsel](utransport
stycke[sektion]nstykke
kapitel[sektion]nkapitel
del[sektion](udel
punkt[sektion](upunktum{n}
avsnitt[sektion]nafsnit(n v)
beskrivning[skildring](ubeskrivelse
referat[skildring]nresume{n}
berättelse[skildring](ufabel
lucka[glugg](uluge(n)
springa[glugg]løbe
spricka[glugg]sprække(n v)
brunn[glugg](ubrønd
ränna[glugg](urende
bit[del](ustykke
klyfta[hålväg](ufed
väg[förbindelse](uvej
gång[förbindelse](ufodsti
korridor[förbindelse](ukorridor
vadställe[förbindelse]nvadested{n}
ENEngelskaSVSvenska
passage(n)[books] passage(n)[books](u)
passage(n)[general] passage(n)[general](u)
passage(n)[general] genomgång(n)[general](u)
passage(n)[travel] överresa(n)[travel](u)
passage(n)[travel] överfart(n)[travel](u)
passage pass{n}
passage korridor(u)
passage(n)[books] passus(n)[books](u)
passage genomfart

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för passageSVÖversättningar
highway[thoroughfare]carretera{f}
main road[thoroughfare]calle mayor{f}
conduit[thoroughfare]canalización{f}
artery[thoroughfare]arteria{f}
incision[thing]incisión{f}
rent[thing]alquilar
channel[thing]cauce{m}
stab[thing]cuchillada{f}
gash[thing]inciso
pierce[thing]horadar
nip[thing]pizcar
cut[thing]corte{m}
course[space]correr
lap[space]faldón
path[space]senda{f}
cycle[space]ciclo{m}
orbit[space]estar en órbita
quotation[mention]cotización{f}
reference[mention]reprimenda{f}
excerpt[mention]extracto{m}