Söktermen past har 20 resultat
EN Engelska SV Svenska
past (a) [event] föregående (a) [event]
past förliden
past (n) [time] forntid (n) [time] (u)
past (n) [time] förflutet (n) [time] (invariable)
past (a) [time] förfluten (a) [time]
EN Engelska SV Svenska
past (n) [military] antecedentia (n) [military] (p)
past (n) [military] förflutna (n) [military] (invariable)
past (o) [possibility] förbi (o) [possibility]
past (o) [location] förbi (o) [location]
past (o) [time] senare än (o) [time]
past (o) [time] efter (o) [time]
past (a) [event] tidigare (a) [event]
past (a) [time] svunnen (a) [time]
past (a) [time] gången (a) [time]
past (n) [employment] meritlista (n) [employment] (u)
past (n) [employment] meriter (n) [employment] (up)
past (o) [location] bortom (o) [location]
past (a) [time] sista (a) [time]
past (o) [time] över (o) [time]
past (o) [possibility] över (o) [possibility]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för past SV Översättningar
gone [property] borta
over [property] till övers
finished [property] avslutat
done [property] gjort
bygone [property] föråldrad
forgotten [property] glömd
gone by [property] förgången
antiquity [time] antiken (invariable)
history [time] historia (u)
long ago [time] länge sedan
days of yore [time] fordom
beyond [position] utom
behind [position] efter
through [position] (informal igenom
by [position] längs med
farther [position] längre
across [position] genom
nearby [position] närbelägen
dead [ceased to exist] dåd
extinct [ceased to exist] slocknad