Söktermen patron har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
patron (u) master
patron (n) [handeldvapen] (u) cartridge (n) [handeldvapen]
patron (u) cartridge to a gun
patron (u) cartridge
patron (u) squire
EN Engelska SV Svenska
patron (u) master
patron (n) [handeldvapen] (u) cartridge (n) [handeldvapen]
patron (u) cartridge to a gun
patron (u) cartridge
patron (u) squire

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för patron SV Översättningar
believer [supporter] creyente {m}
follower [supporter] imitador {m}
enthusiast [supporter] entusiasta
fan [supporter] seguidor {m}
devotee [supporter] devoto {m}
admirer [supporter] admiradora {f}
benefactor [backer] benefactor {m}
champion [backer] ganadora {f}
sponsor [backer] patrocinador {m}
defender [backer] defensora {f}
helper [backer] auxiliar {m}
supporter [backer] prosélita {f}
customer [habitue] cliente {m}
client [habitue] cliente {m}
frequenter [habitue] cliente asiduo {m}
forefather [originator] predecesor {m}
prime mover [originator] fuerza motriz {f}
author [originator] escritor {m}
founder [originator] fundadora {f}
tenant [person] arrendatario {m}