Söktermen pekuniär har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
pekuniär (a) [pengar] pecuniary (a) [pengar] (formal)
SV Synonymer för pekuniär EN Översättningar
finansiell [penning-] financial
ekonomisk [penning-] economy
monetär [penning-] monetary
hushålls- [affärs-] domestic
penning- [affärs-] pecuniary (formal)
kommersiell [ekonomisk] commercial
merkantil [ekonomisk] commercial
budgetär [ekonomisk] budgetary