Söktermen peppar, peppar, ta i trä har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
peppar, peppar, ta i trä (int) [make contact with wood to avert bad luck] (int) touch wood (int) [make contact with wood to avert bad luck]

SV EN Översättningar för peppar

peppar (u) pepper
peppar (n) [botanik - kulinarisk] (u) pepper (n) [botanik - kulinarisk]
peppar (n) [kulinarisk] (u) pepper (n) [kulinarisk]

SV EN Översättningar för ta

ta (v) [brott] pick up (v) [brott]
ta
 • tagen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [aktion]
 • tagen
take (v) [aktion]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [allmän]
 • tagen
take (v) [allmän]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [medicin]
 • tagen
take (v) [medicin]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [tid]
 • tagen
take (v) [tid]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [tillfälle]
 • tagen
seize (v) [tillfälle]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]

SV EN Översättningar för trä

trä {n}
 • trädd
wood
 • wooded
 • wood
 • wood
 • wooded
 • wooded
trä (n) [snickeri] {n}
 • trädd
wood (n) [snickeri]
 • wooded
 • wood
 • wood
 • wooded
 • wooded
trä (n) [snickeri] {n}
 • trädd
lumber (n) [snickeri]
 • lumbered
 • lumber
 • lumber
 • lumbered
 • lumbered
trä (v) [nål] {n}
 • trädd
thread (v) [nål]
 • threaded
 • thread
 • thread
 • threaded
 • threaded