Söktermen perceptibly har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
perceptibly (o) [sense perception] (formal) märkbart (o) [sense perception]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för perceptibly SV Översättningar
barely [quantity] med nöd och näppe
nearly [quantity] närapå
scarcely [quantity] med svårighet
merely [quantity] blott
hardly [quantity] med svårighet
rarely [hardly] sällan (informal)
successively [progressively] successivt
constantly [progressively] jämt och samt
gradually [progressively] småningom
progressively [gradually] så småningom