Söktermen perform har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
perform (v) [theater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
uppföra (v) [theater]
 • uppförd
perform (v) [theater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
ge (v) [theater]
 • given
perform (v) [music]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
uppträda (v) [music]
 • uppträdd
perform (v) [music]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
spela (v) [music]
 • spelad
perform (v) [theater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
spela (v) [theater]
 • spelad
EN Engelska SV Svenska
perform (v) [theater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
agera (v) [theater]
 • agerad
perform (v) [music]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
sjunga (v) [music]
 • sjungen
perform (v) [assignment]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
utföra (v) [assignment]
 • utförd
perform (v) [assignment]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
verkställa (v) [assignment]
 • verkställd
perform (v) [assignment]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
fullgöra (v) [assignment]
 • fullgjord
perform (v) [assignment]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
uppfylla (v) [assignment]
 • uppfylld
perform (v) [assignment]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
genomföra (v) [assignment]
 • genomförd
perform (v) [wedding]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
förrätta (v) [wedding]
 • förrättad
perform (v) [performance]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
prestera (v) [performance]
 • presterad
perform (v) [music]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
framföra (v) [music]
 • framförd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för perform SV Översättningar
do [activity] (zuò)
work [do generally] 职业 (zhíyè)
take [action] (ná)
meet [fulfil] 遇見
attack [take part in] 攻擊