Söktermen personal har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
SV Svenska EN Engelska
personal (u) staff
SV Synonymer för personal EN Översättningar
garnison [manskap] (u garrison
besättning [manskap] (u garrison
service [uppassning] (u maintenance
betjäning [uppassning] service
löntagare [anställd] salaried person
arbetslag [besättning] team
trupp [besättning] (u squad
meniga [besättning] (invariable rank and file
manskap [besättning] n troop
stab [anställda] (u staff
kår [anställda] corps
arbetsstyrka [anställda] (u work force
folk [anställda] n folk
arbetstagare [löntagare] (u employee
arbetare [löntagare] (u labourer
tjänsteman [löntagare] (u civil servant
biträde [löntagare] n assistant
underlydande [löntagare] dependent
anställd [löntagare] employee
arbetsmarknad [arbetare] (u labour market
EN Engelska SV Svenska
personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
personal (u) staff

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för personal SV Översättningar
immediate [characteristic] närmaste
evident [characteristic] synbar
prompt [characteristic] snar
simple [characteristic] enkel
unbroken [characteristic] otämjd
direct [characteristic] omedelbar
intimate [restricted] innerlig
secret [restricted] hemlig
private [restricted] enskild
classified [restricted] klassificerad
privy [restricted] hemlig
confidential [restricted] konfidentiell
prejudiced [biased] (pej. partisk
individual [biased] personlig
subjective [biased] subjektiv
mine [possession] minera
owned [possession] ägd
own [possession] egen
separate [single] separat
singular [single] enstaka