Söktermen personal har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
SV Svenska EN Engelska
personal (u) staff
SV Synonymer för personal EN Översättningar
garnison [manskap] (u garrison
besättning [manskap] (u crew
service [uppassning] (u service
betjäning [uppassning] service
löntagare [anställd] salaried person
arbetslag [besättning] team
trupp [besättning] (u force
meniga [besättning] (invariable rank and file
manskap [besättning] n crew
stab [anställda] (u staff
kår [anställda] corps
arbetsstyrka [anställda] (u labor
folk [anställda] n public
arbetstagare [löntagare] (u employee
arbetare [löntagare] (u worker
tjänsteman [löntagare] (u official
biträde [löntagare] n assistant
underlydande [löntagare] dependent
anställd [löntagare] employed
arbetsmarknad [arbetare] (u labor market
EN Engelska SV Svenska
personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
personal (u) staff

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för personal SV Översättningar
immediate [characteristic] ögonblicklig
evident [characteristic] självklar
prompt [characteristic] exakt
simple [characteristic] enfaldig
unbroken [characteristic] oavbruten
direct [characteristic] sikta
intimate [restricted] nära
secret [restricted] förtrolig
private [restricted] förtrolig
classified [restricted] hemligstämplad
privy [restricted] invigd
confidential [restricted] förtrolig
prejudiced [biased] (pej. fördomsfull
individual [biased] särskiljande
subjective [biased] subjektiv
mine [possession] gräva i
owned [possession] ägd
own [possession] äga
separate [single] avskild
singular [single] ovanlig