Söktermen personnel har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
personnel (n) [people] personal (n) [people] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för personnel SV Översättningar
crew [people] manskap {n}
organisation [people] organisation (u)
organization [people] samfund {n}
cast [people] rollfördelning
cadre [people] kader
staff [people] personal (u)