Söktermen persuasion har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
persuasion (n) [religion] trosbekännelse (n) [religion] (u)
persuasion (n) [general] övertalning (n) [general] (u)
persuasion (n) [general] övertygande (n) {n} [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för persuasion SV Översättningar
appeal [urging] överklagande
warning [urging] varning (u)
instigation [urging] tillskyndan {n}
exhortation [urging] erinran
creed [belief] principer (up)
faith [belief] religion (u)
tenet [belief] (formal dogm (u)
religion [belief] religion (u)
conviction [belief] övertygelse (u)
idea [belief] tanke (u)
influencing [inducement] manipulation (u)
conversion [inducement] omvändelse (u)
bribery [inducement] mutbrott (n)
temptation [inducement] frestelse (u)
allurement [inducement] lockelse (u)
enticement [inducement] lockelse (u)
determination [certainty] föresats
confidence [certainty] tillförsikt
hypothesis [conviction] hypotes (u)
assurance [conviction] tillförsikt