Söktermen petition har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
petition (n) [skriveri] (u) petition (n) [skriveri]
SV Synonymer för petition EN Översättningar
bön [anhållan] (u request
ansökan [anhållan] n application for
hemställan [anhållan] (invariable motion
anspråk [anhållan] n claima
krav [anhållan] n exigency
önskemål [anhållan] n desideratum
önskan [anhållan] n wish
begäran [anhållan] n request
yttrande [utlåtande] n prononcement
förslag [utlåtande] n proposals
promemoria [utlåtande] memorandum
skrivelse [utlåtande] writ
utredning [utlåtande] disentanglement
framställning [ansökan] (u exposé
anhållan [ansökan] (invariable petition
böneskrift [ansökan] (u petition
appell [bön] (u call
vädjan [bön] (invariable plea (formal)
medling [begäran] (u mediation
förbön [begäran] intercession
EN Engelska SV Svenska
petition (n) [skriveri] (u) petition (n) [skriveri]

Engelska Svenska översättingar