Söktermen pilot har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) flier (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) flier (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) flyer (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) flyer (n) [flygning - man]
pilot (u) pilot
SV Svenska EN Engelska
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) pilot (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) pilot (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) airplane pilot (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) airplane pilot (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) aviator (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) aviator (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - man] (u) airman (n) [flygning - man]
SV Synonymer för pilot EN Översättningar
lots [styrman] (u pilot
styrman [förare] (u coxswain
kapten [förare] (u skipper
skeppare [förare] (u skipper
navigatör [förare] (u navigator
förare [chaufför] (u drivers
EN Engelska SV Svenska
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) flier (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) flier (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) flyer (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) flyer (n) [flygning - man]
pilot (u) pilot
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) pilot (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) pilot (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) airplane pilot (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) airplane pilot (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - kvinna] (u) aviator (n) [flygning - kvinna]
pilot (n) [flygning - man] (u) aviator (n) [flygning - man]
pilot (n) [flygning - man] (u) airman (n) [flygning - man]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för pilot SV Översättningar
steer [guide] Mastochse (n v)
warn [guide] verständigen
beacon [guide] Bake
aviator [person] Aviatiker {m}
flier [person] Pilotin {f}
navigator [person] Navigator {m}
conduct [activity] (formal verhalten (sich)
drive [activity] Fahrt {f}
fly [activity] Hosenschlitz {m}
guide [activity] Leitfaden {m}
lead [activity] Voreilung
manage [activity] meistern
navigate [activity] navigieren
control [steer] Kontrolle {f}
accompany [escort] mitgehen
attend [escort] sich kümmern um
watch [escort] Wache {f}
usher [escort] Gerichtsdiener {m}
chaperon [escort] Anstandsdame {f}
convoy [escort] Geleitzug {m}