Söktermen pitfall har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
pitfall (n) [general] fallgrop (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för pitfall SV Översättningar
trap [ambuscade] slag {m}
snare [ambuscade] hinderlaag {m}
camouflage [ambuscade] camouflage {f}
deception [ambuscade] misleiding {f}
ambush [ambuscade] een hinderlaag leggen
blind [thing] blind {n}
quagmire [swamp] veen {n}
bog [swamp] veen {n}
marsh [swamp] moer {m}
mire [swamp] moeras {n}
quicksand [swamp] drijfzand {n}
hazard [event] toevalligheid {f}
chance [event] mogelijkheid {f}
evil [event] euvel {n}
insecurity [event] onzekerheid {f}
exposure [event] contact {n}
jeopardy [event] risico {m}
liability [event] schulden (mp/fp)
danger [event] gevaar {n}
trial [problem] proefstuk