Söktermen plateful har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
plateful (n) [quantity] tallrik (n) [quantity] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för plateful SV Översättningar
allotment [portion] toewijzing {f}
course [portion] tracé
piece [portion] stuk {n}
quota [portion] quota {m}
meal [portion] meel {n}
share [portion] aandeel {n}
serving [portion] portie {f}
portion [food portion] portie {f}
ration [food portion] rantsoen {n}
helping [food portion] portie {f}