Söktermen position har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
position (n) [läge] (u) position (n) [läge]
position (n) [rang] (u) position (n) [rang]
position (n) [situation] (u) position (n) [situation]
position (n) [situation] (u) situation (n) [situation]
SV Synonymer för position EN Översättningar
makt [myndighet] (u power
respekt [myndighet] (u deference
status [myndighet] (u status
prestige [myndighet] (u prestige
anseende [myndighet] n renown
inflytande [myndighet] n influence
sakkunskap [myndighet] (u competence
erfarenhet [myndighet] (u experience
befogenhet [myndighet] right
auktoritet [myndighet] (u authority
pose [ställning] (u pose
inställning [ställning] (u attitude
riktning [ställning] (u tenor (formal)
läge [ställning] n situation
plats [riktning] (u situation
lokal [riktning] building site
gehör [anseende] ear for music
renommé [anseende] reputation
ställning [anseende] (u rack
tyngd [anseende] (u gravity
EN Engelska SV Svenska
position (n) [läge] (u) position (n) [läge]
position (n) [rang] (u) position (n) [rang]
position (n) [situation] (u) position (n) [situation]
position (n) [situation] (u) situation (n) [situation]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för position SV Översättningar
assertion [claim] påstående {n}
avowal [claim] (formal erkännande {n}
profession [claim] bekännelse (u)
allegation [claim] (formal anklagelse (u)
stand [perspective] ställ {n}
point of view [perspective] ståndpunkt (u)
posture [perspective] posering
viewpoint [perspective] ståndpunkt (u)
outlook [perspective] utkik (u)
opinion [perspective] tanke (u)
attitude [perspective] attitud
perspective [point of view] perspektivritning (u)
slant [point of view] slutta
point [point of view] udde (u)
standpoint [point of view] ståndpunkt (u)
angle [point of view] vinkel (u)
capacity [post] kapacitet (u)
office [post] tjänst (u)
station [post] förlägga
hire [post] leja