Söktermen positive har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
positive (a) [proof] bestämd (a) [proof]
positive (a) [certain] absolut (a) [certain]
positive (a) [behavior] självsäker (a) [behavior]
positive (a) [certain] säker (a) [certain]
positive (a) [conviction] säker (a) [conviction]
EN Engelska SV Svenska
positive (a) [proof] säker (a) [proof]
positive (a) [certain] utan tvivel (a) [certain]
positive (a) [impression] god (a) [impression]
positive (a) [attitude] positiv (a) {n} [attitude]
positive (a) [criticism] positiv (a) {n} [criticism]
positive (a) [impression] positiv (a) {n} [impression]
positive (a) [mathematics] positiv (a) {n} [mathematics]
positive (a) [behavior] tvärsäker (a) [behavior]
positive (a) [behavior] självmedveten (a) [behavior]
positive (a) [behavior] självtillräcklig (a) [behavior]
positive (a) [conviction] förvissad (a) [conviction]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för positive SV Översättningar
confident [character trait] tyrgg (adj)
assured [character trait] försäkrade
certain [character trait] vissa
sure [character trait] säker
hopeful [character trait] hoppfull
carefree [character trait] sorgfri
easy [character trait] lättfotad
secure [character trait] betrygga
convinced [behaviour] övertygad
cocksure [behaviour] tvärsäker
indisputable [behaviour] ovederlägglig
undoubted [behaviour] ovederlägglig
obvious [sure] logisk
satisfied [sure] belåten
inflexible [resolute] benhård
set [resolute] ställa
strenuous [resolute] ansträngande
rigid [resolute] fast
sturdy [resolute] muskulös
determined [resolute] bestämd