Söktermen post har 27 resultat
SVSvenskaENEngelska
post(u) place
post(n)[sysselsättning](u) position(n)[sysselsättning]
post(n)[byggnad](u) post(n)[byggnad]
post(n)[metall - trä](u) post(n)[metall - trä]
post(n)[sysselsättning](u) post(n)[sysselsättning]
SVSvenskaENEngelska
post(u) item
post(n)[bokföring](u) entry(n)[bokföring]
post(u) mail
post(n)[korrespondens](u) mail(n)[korrespondens]
post(n)[offentlig tjänst](u) postal service(n)[offentlig tjänst]
post(n)[byggnad](u) post office(n)[byggnad]
post(u) mailing
post(u) post
post(u) postal
SVSynonymer för postENÖversättningar
befattning[tjänstgöring](upost
anställning[tjänstgöring](uemployment
plats[tjänstgöring](usituation
ämbete[tjänstgöring]noffice
syssla[tjänstgöring]work
jobb[tjänstgöring]nemployment
hyra[tjänstgöring]rent
tjänst[tjänstgöring](ufavor
placering[anställning](uplacement
kommendering[anställning](uauthority
verksamhet[anställning](uactivity
funktion[anställning](ufunction
pengar[summa](upmoney
belopp[summa]nabsolute value
underrättelse[meddelande](unotification(formal)
tidender[meddelande](uptiding
bulletin[meddelande](ubulletin
telegram[meddelande]ntelegram
rapport[meddelande](ureport
artikel[meddelande](uarticle
ENEngelskaSVSvenska
post plats(u)
post(n)[employment] befattning(n)[employment](u)
post(v)[information] sätta upp(v)[information]
post(v)[notice] sätta upp(v)[notice]
post(v)[notice] hänga upp(v)[notice]
post
  • posted
  • post
  • post
  • posted
  • posted
posta
  • postad
post(n)[wood] påle(n)[wood](u)
post(n)[wood] stake(n)[wood](u)
post(n)[wood] stolpe(n)[wood](u)
post(n)[building] post(n)[building](u)
post(n)[employment] post(n)[employment](u)
post(n)[metal - wood] post(n)[metal - wood](u)
post(n)[building] postkontor(n){n}[building]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för postSVÖversättningar
camp[place]läger{n}
site[place]placera
station[place]förlägga
headquarters[place]centrum{n}
settlement[place]uppgörelse(u)
centre[place]medelpunkt(u)
garrison[place]garnison(u)
terminal[place]terminal(u)
base[place]bas(u)
compound[armed forces]sammansättning(u)
barracks[armed forces]kasern(u)
fort[armed forces]fästning(u)
installation[armed forces]installation(u)
encampment[armed forces]lägerplats
outpost[armed forces]förpost
position[job]sätta på rätt plats
profession[job]bekännelse(u)
trade[job]näring(u)
employment[job]sysselsättning(u)
seat[job]sits