Söktermen post har 28 resultat
SV Svenska EN Engelska
post (u) place
post (n) [sysselsättning] (u) position (n) [sysselsättning]
post (n) [byggnad] (u) post (n) [byggnad]
post (n) [metall - trä] (u) post (n) [metall - trä]
post (n) [sysselsättning] (u) post (n) [sysselsättning]
SV Svenska EN Engelska
post (u) item
post (n) [bokföring] (u) entry (n) [bokföring]
post (u) mail
post (n) [korrespondens] (u) mail (n) [korrespondens]
post (n) [offentlig tjänst] (u) postal service (n) [offentlig tjänst]
post (n) [byggnad] (u) post office (n) [byggnad]
post (u) mailing
post (u) post
post (u) postal
SV Synonymer för post EN Översättningar
befattning [tjänstgöring] (u post
anställning [tjänstgöring] (u employment
plats [tjänstgöring] (u situation
ämbete [tjänstgöring] n office
syssla [tjänstgöring] work
jobb [tjänstgöring] n employment
hyra [tjänstgöring] rent
tjänst [tjänstgöring] (u favor
placering [anställning] (u placement
kommendering [anställning] (u authority
verksamhet [anställning] (u activity
funktion [anställning] (u function
pengar [summa] (up money
belopp [summa] n absolute value
underrättelse [meddelande] (u notification (formal)
tidender [meddelande] (up tiding
bulletin [meddelande] (u bulletin
telegram [meddelande] n telegram
rapport [meddelande] (u report
artikel [meddelande] (u article
EN Engelska SV Svenska
post (u) place
post (n) [sysselsättning] (u) position (n) [sysselsättning]
post (n) [byggnad] (u) post (n) [byggnad]
post (n) [metall - trä] (u) post (n) [metall - trä]
post (n) [sysselsättning] (u) post (n) [sysselsättning]
post (u) item
post (n) [bokföring] (u) entry (n) [bokföring]
post (u) mail
post (n) [korrespondens] (u) mail (n) [korrespondens]
post (n) [offentlig tjänst] (u) postal service (n) [offentlig tjänst]
post (n) [byggnad] (u) post office (n) [byggnad]
post (u) mailing
post (u) post
post (u) postal

Engelska Svenska översättingar