Söktermen prövande har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
prövande (a) [examinerande] examining (a) [examinerande]
prövande (a) [examinerande] questioning (a) [examinerande]
prövande (a) [examinerande] interrogating (a) [examinerande]
prövande (a) [kritisk] decisive (a) [kritisk]
prövande (a) [kritisk] definitive (a) [kritisk]
SV Svenska EN Engelska
prövande (a) [kritisk] critical (a) [kritisk]
prövande (a) [kritisk] crucial (a) [kritisk]
SV Synonymer för prövande EN Översättningar
arbetsam [tröttande] diligent
ansträngande [tröttande] trying
mödosam [tröttande] laborious
besvärlig [tröttande] troublesome
påfrestande [tröttande] trying
betungande [tröttande] onerous
tröttsam [tröttande] fatiguing
krävande [ansträngande] exacting
svår [ansträngande] difficult
pressande [ansträngande] clentching
fordrande [påfrestande] exacting
kännbar [påfrestande] noticeable
uppskattande [granskande] appreciative
vägande [granskande] valid
kritisk [granskande] critical
tröttande [irriterande] tiring
påtaglig [handgriplig] obvious
eftertrycklig [handgriplig] emphatic
avsevärd [handgriplig] considerable
tung [handgriplig] heavy