Söktermen precision har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
precision (n) [riktighet] (u) correctness (n) [riktighet]
precision (n) [riktighet] (u) accuracy (n) [riktighet]
precision (n) [riktighet] (u) exactitude (n) [riktighet]
precision (n) [riktighet] (u) preciseness (n) [riktighet]
precision (n) [riktighet] (u) exactness (n) [riktighet]
SV Svenska EN Engelska
precision (n) [dom] (u) precision (n) [dom]
precision (n) [riktighet] (u) precision (n) [riktighet]
precision (n) [riktighet] (u) accurateness (n) [riktighet]
precision (u) acessibly
precision (u) nicet
SV Synonymer för precision EN Översättningar
försiktighet [noggrannhet] (u circumspection (formal)
samvetsgrannhet [noggrannhet] (u conscientiousness
uppmärksamhet [noggrannhet] (u attention
besvär [noggrannhet] n inconveniences
möda [noggrannhet] (u pains
omtanke [noggrannhet] (u care
omtänksamhet [noggrannhet] (u prudence
förtänksamhet [noggrannhet] (u circumspection (formal)
hänsynstagande [noggrannhet] n esteem
omsorg [noggrannhet] (u care
verv [exakthet] (u verve
noggrannhet [exakthet] (u accuracy
punktlighet [exakthet] (u punctuality
EN Engelska SV Svenska
precision (n) [correctness] riktighet (n) [correctness] (u)
precision (n) [correctness] exakthet (n) [correctness] (u)
precision (n) [correctness] precision (n) [correctness] (u)
precision (n) [judgment] precision (n) [judgment] (u)
precision (n) [correctness] noggrannhet (n) [correctness] (u)
precision (n) [judgment] noggrannhet (n) [judgment] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för precision SV Översättningar
accuracy [direction] noggrannhet (u)
training [direction] träning (u)
pointing [direction] pekande
aim [direction] sikte {n}
exactness [accuracy] noggrannhet (u)
faithfulness [accuracy] trohet (u)
fidelity [accuracy] exakthet (u)
pretension [display of knowledge] anspråk {n}
affectation [display of knowledge] tillgjordhet (u)
pomposity [display of knowledge] (pej. uppblåsthet (u)
stuffiness [display of knowledge] instängdhet (u)
pedantry [display of knowledge] (pej. pedanteri {n}
veracity [fact] (formal sannfärdighet (u)
actuality [fact] realitet (u)
genuineness [fact] äkthet (u)
reality [fact] verklighet (u)
truth [fact] sanningshalt
correctness [exactness] noggrannhet (u)
rightness [exactness] lämplighet (u)
exactitude [exactness] noggrannhet (u)