Söktermen present har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
present (u) present
present (n) [födelsedag] (u) present (n) [födelsedag]
present (u) gift
present (n) [födelsedag] (u) gift (n) [födelsedag]
SV Synonymer för present EN Översättningar
skänk [gåva] (u gift
donation [gåva] (u donation
klapp [gåva] (u pat
tillgänglig [aktuell] available
till hands [aktuell] at hand
allmosa [skänk] (u alms
skärv [skänk] farthing
dusör [skänk] bribe
bidrag [skänk] n contribution
understöd [skänk] n subsidy
offer [skänk] n victim
gåva [skänk] (u donation
EN Engelska SV Svenska
present (v) [proposal] framställa (v) [proposal]
present presens
present framföra
present (n) [birthday] present (n) [birthday] (u)
present (n) [time] närvarande tid (n) [time] (u)
present (n) [time] nuet (n) [time] (invariable)
present (v) [bring out] lansera (v) [bring out]
present (v) [bring out] föra ut (v) [bring out]
present (v) [person] introducera (v) [person]
present (v) [person] föreställa (v) [person]
present (v) [problem] utgöra (v) [problem]
present (v) [proposal] lägga fram (v) [proposal]
present (a) [circumstances] existerande (a) [circumstances]
present (v) [general] överlämna (v) [general]
present (n) [birthday] gåva (n) [birthday] (u)
present (a) [person] närvarande (a) [person]
present (v) [bring out] visa (v) [bring out]
present (v) [prize] överräcka (v) [prize]
present (v) [general] överräcka (v) [general]
present (a) [current] nu gällande (a) [current]
present (a) [current] nuvarande (a) [current]
present (a) [circumstances] nuvarande (a) [circumstances]
present (a) [current] aktuell (a) [current]
present (a) [circumstances] aktuell (a) [circumstances]
present (v) [prize] överlämna (v) [prize]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för present SV Översättningar
contribution [donation] bidrag {n}
offering [donation] offer {n}
charity [donation] barmhärtighet
gift [donation] donera
benefaction [donation] välsignelse (u)
alms [donation] allmosa (u)
attendant [in attendance] deltagare (u)
advance [cite] förskott {n}
allege [cite] (formal påstå
lay [cite] låg
offer [cite] offerera
adduce [cite] åberopa
introduce [propose] presentera
deliver [propose] förlösa
broach [propose] föra på tal
suggest [propose] föreslå
point [direction] udde (u)
train [direction] tåg {n}
sight [direction] sikte {n}
steer [direction] stut (u)