Söktermen present har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
present (u) present
present (n) [födelsedag] (u) present (n) [födelsedag]
present (u) gift
present (n) [födelsedag] (u) gift (n) [födelsedag]
SV Synonymer för present EN Översättningar
skänk [gåva] (u lahja
donation [gåva] (u peruspääoma (n)
klapp [gåva] (u puristus
allmosa [skänk] (u almu
dusör [skänk] lahjus
bidrag [skänk] n avustus
understöd [skänk] n korvaus
offer [skänk] n kuolonuhri (n)
gåva [skänk] (u lahja
EN Engelska SV Svenska
present (v) [proposal]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
framställa (v) [proposal]
 • framställd
present presens
present
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
framföra
 • framförd
present (n) [birthday] present (n) [birthday] (u)
present (n) [time] närvarande tid (n) [time] (u)
present (n) [time] nuet (n) [time] (invariable)
present (v) [bring out]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
lansera (v) [bring out]
 • lanserad
present (v) [bring out] föra ut (v) [bring out]
present (v) [person]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
introducera (v) [person]
 • introducerad
present (v) [person]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
föreställa (v) [person]
 • föreställd
present (v) [problem]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
utgöra (v) [problem]
 • utgjord
present (v) [proposal] lägga fram (v) [proposal]
present (a) [circumstances] existerande (a) [circumstances]
present (v) [general]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
överlämna (v) [general]
 • överlämnad
present (n) [birthday] gåva (n) [birthday] (u)
present (a) [person] närvarande (a) [person]
present (v) [bring out]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
visa (v) [bring out]
 • visad
present (v) [prize]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
överräcka (v) [prize]
 • överräckt
present (v) [general]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
överräcka (v) [general]
 • överräckt
present (a) [current] nu gällande (a) [current]
present (a) [current] nuvarande (a) [current]
present (a) [circumstances] nuvarande (a) [circumstances]
present (a) [current] aktuell (a) [current]
present (a) [circumstances] aktuell (a) [circumstances]
present (v) [prize]
 • presented
 • present
 • present
 • presented
 • presented
överlämna (v) [prize]
 • överlämnad

Engelska Svenska översättingar