Söktermen presentation har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
presentation (n) [bio - teater] (u) presentation (n) [bio - teater]
presentation (n) [introduktion] (u) presentation (n) [introduktion]
presentation (n) [sätt att presentera] (u) presentation (n) [sätt att presentera]
SV Synonymer för presentation EN Översättningar
uppförande [föreställning] n demeanor
visande [framläggande] displaying
inledning [orientering] (u initiation
utställning [demonstration] (u exhibit
mässa [demonstration] (u mass
visning [demonstration] (u viewing
introduktion [förord] (u introduction
företal [förord] n preface
prolog [företal] (u prologue
förord [företal] n foreword
förspel [inledande ord] n foreplay
uvertyr [inledande ord] overture
preludium [inledande ord] n prelude
EN Engelska SV Svenska
presentation (n) [cinema - theater] uppförande (n) {n} [cinema - theater]
presentation (n) [prize] överlämnande (n) {n} [prize]
presentation (n) [cinema - theater] presentation (n) [cinema - theater] (u)
presentation (n) [introduction] presentation (n) [introduction] (u)
presentation (n) [way of presenting] presentation (n) [way of presenting] (u)
presentation (n) [prize] överräckande (n) {n} [prize]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för presentation SV Översättningar
rise [arrival] stiga
showing [arrival] visande
seeming [arrival] synbar
semblance [arrival] (formal likhet (u)
emergence [arrival] uppdykande {n}
show [arrival] ådagalägga
appearance [arrival] apparition
allegation [declaration] (formal anklagelse (u)
avowal [declaration] (formal erkännande {n}
disclosure [declaration] avslöjande {n}
affirmation [declaration] påstående {n}
notification [declaration] (formal delgivning
assertion [declaration] påstående {n}
performance [demonstration] uppträdande {n}
display [demonstration] display
exhibition [demonstration] uppvisning (u)
exposition [demonstration] show (u)
manifestation [demonstration] yttring
offering [demonstration] offer {n}
exhibit [demonstration] bevisföremål {n}