Söktermen press har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
press (n) [ansträngning] (u) strain (n) [ansträngning]
press (n) [ansträngning] (u) tax (n) [ansträngning]
press (u) press
press (n) [publicering] (u) press (n) [publicering]
press (n) [allmän] (u) squeezer (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
press (u) pressure
press (u) squeezer
SV Synonymer för press EN Översättningar
våld [tryck] n violence
tyranni [tryck] n tyranny
förtryck [tryck] n oppression
band [tryck] n strap
tvång [tryck] n coercion
stöt [lyftning] (u shock
ryck [lyftning] n yank
lyft [lyftning] n lifted
dragkamp [kallt krig] (u tug-of-war
propaganda [kallt krig] (u propaganda
belastning [påkänning] burden
tryck [påkänning] n pressure
prov [påkänning] n test
eldprov [påkänning] ordeal
krav [påkänning] n exigency
ansträngning [påkänning] (u exertion
strapats [påkänning] hardship
nötning [påkänning] ues
spänning [påkänning] (u voltage
stress [påkänning] (u stress
EN Engelska SV Svenska
press (v) [compel] tvinga (v) [compel]
press ansätta
press (n) [printing] tryckpress (n) [printing] (u)
press klämma
press tryckning (u)
press (v) [compel] betvinga (v) [compel]
press (v) [compel] förplikta (v) [compel]
press (n) [publishing] press (n) [publishing] (u)
press (v) [movement] trycka (v) [movement]
press (v) [general] trycka (v) [general]
press (v) [clothing] stryka (v) [clothing]
press (v) [person] pressa (v) [person]
press (v) [movement] pressa (v) [movement]
press (v) [fruit] pressa (v) [fruit]
press (v) [compel] pressa (v) [compel]
press (v) [clothing] pressa (v) [clothing]
press (v) [compel] framtvinga (v) [compel]
press (v) [insist] truga (v) [insist]
press (v) [compel] driva (v) [compel]
press press (u)
press förlag
press tidningspress (pressen)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för press SV Översättningar
urge [speech] mana
drive [speech] åktur (u)
inspire [speech] bestjäla
impel [speech] tvinga
persuade [speech] övertala
promote [speech] befrämja
push [speech] tränga
clutch [activity] koppling (u)
grasp [activity] grepp {n}
grip [activity] grepp {n}
carry [activity] föra
clench [activity] nita
clinch [activity] gå i närkamp
embrace [activity] omfamning (u)
hold [activity] inneha
form [thing] gestalt (u)
mould [thing] mögel {n}
shape [thing] form (u)
pattern [thing] modell (u)
steam [thing] ångkoka