Söktermen pressing har 6 resultat
ENEngelskaSVSvenska
pressing(a)[importance] angelägen(a)[importance]
pressing(a)[importance] brådskande(a)[importance]
pressing(a)[importance] trängande(a)[importance]
pressing tryckande
pressing(a)[invitation] enträgen(a)[invitation]
ENEngelskaSVSvenska
pressing pressning

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för pressingSVÖversättningar
urgent[immediate]неотло́жный(adj)
critical[grave]реши́тельный(adj)
heavy[grave]тяжёлый(adj)
important[grave]важный(adj)
serious[grave]серьёзный(adj)
crucial[essential]крестообра́зный(adj)
demanding[property]взыска́тельный(adj)
driving[property]езда́(v n)