Söktermen prestige har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
prestige (n) [allmän] (u) prestige (n) [allmän]
SV Synonymer för prestige EN Översättningar
makt [myndighet] (u power
position [myndighet] (u situation
respekt [myndighet] (u deference
status [myndighet] (u status
anseende [myndighet] n renown
inflytande [myndighet] n influence
sakkunskap [myndighet] (u competence
erfarenhet [myndighet] (u experience
befogenhet [myndighet] right
auktoritet [myndighet] (u authority
gehör [anseende] ear for music
renommé [anseende] reputation
ställning [anseende] (u rack
tyngd [anseende] (u gravity
ära [anseende] (u glory
glans [anseende] (u polish
gloria [anseende] (u aureole
stolthet [anseende] (u pride (pej.)
grad [plats] (u burr
stånd [plats] n hard-on
EN Engelska SV Svenska
prestige (n) [general] prestige (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för prestige SV Översättningar
standing [status] står
rank [status] yppig
position [status] sätta på rätt plats
greatness [status] höghet (u)
importance [status] viktighet (u)
stature [status] (formal resning (u)
value [distinction] värde {n}
elevation [distinction] upphöjelse
prominence [distinction] upphöjning (u)
singularity [distinction] (arch. egenhet (u)
consequence [distinction] slutsats (u)
credit [excellence] heder
account [excellence] beräkning (u)
glory [excellence] prakt (u)
celebrity [excellence] celebritet (u)
lustre [excellence] ljuskrona (u)
eminence [excellence] hög ställning
distinction [excellence] åtskillnad
worth [reputation] värd (u)
honour [reputation] Ü|en| ära (u)