Söktermen Pretty on the Inside har 2 resultat

EN SV Översättningar för pretty

pretty näpen
pretty vacker
pretty (a) [person] vacker (a) [person]
pretty (o) [degree] ganska (o) [degree]
pretty (o) [degree] rätt (o) [degree]
pretty (a) [person] attraktiv (a) [person]
pretty (a) [person] förtjusande (a) [person]
pretty (a) [cute] söt (a) [cute]
pretty (a) [general] söt (a) [general]
pretty (a) [person] söt (a) [person]

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för inside

inside (o) [building] inomhus (o) [building]
inside (o) [direction] inomhus (o) [direction]
inside (o) [place] inomhus (o) [place]
inside (o) [place] inne (o) [place]
inside (o) [adverb] inuti (o) [adverb]
inside (o) [preposition] inuti (o) [preposition]
inside innanför
inside (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
inside (o) [preposition] i (o) [preposition]
inside (a) [general] inre (a) [general]