Söktermen principal har 9 resultat
SV Synonymer för principal EN Översättningar
kund [chef] (u customer
klient [chef] buyer
avnämare [chef] buyer
förman [chef] (u foreman
arbetsgivare [chef] (u employer
överhuvud [ordförande] chif
herre [ordförande] (u gentleman
ledare [ordförande] (u editorial
chef [arbetsgivare] (u director
överordnad [arbetsgivare] superordinate
husbonde [arbetsgivare] (u master
bas [arbetsgivare] (u bass guitar
direktör [arbetsgivare] (u manager
rektor [skolföreståndare] (u headmaster
befälhavare [ledare] (u commander
föreståndare [ledare] (u warden
boss [ledare] (u head
disponent [ledare] manager
befäl [överordnad] n command
uppsyningsman [överordnad] (u supervisor
EN Engelska SV Svenska
principal (a) [importance] huvudsaklig (a) [importance]
principal (a) [importance] huvud- (a) [importance]
principal (a) [leading] huvud- (a) [leading]
principal (a) [staple] huvud- (a) [staple]
principal (a) [importance] förnämst (a) [importance]
principal (a) [leading] förnämst (a) [leading]
principal huvudsakligen
principal (a) [staple] stapel- (a) [staple]
principal (a) [leading] viktigaste (a) [leading]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för principal SV Översättningar
chief [position] maître {m}
head [position] tête {f}
main [position] maître {m}
high [position] (informal zone de haute pression {f}
leading [characteristic] prépondérant
cardinal [characteristic] cardinal {m}
first [characteristic] auparavant
foremost [characteristic] le plus en avant
front [characteristic] devant {m}
president [person] président {m}
boss [person] (informal employeuse {f}
king [person] roi {m}
pilot [person] aviatrice {f}
dean [person] doyen {m}
vanguard [person] avant-garde {f}
lead [person] plomb {m}
capital [first] excellent
initial [first] initiale {f}
ruling [first] arrêt {m}
prime [initial] nombre premier {m}