Söktermen privacy har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
privacy (n) [general] enskildhet (n) [general] (u)
privacy (n) [secret] hemlighet (n) [secret] (u)
privacy (n) [building] privatliv (n) {n} [building]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för privacy SV Översättningar
seclusion [isolation] avstängdhet (u)
retirement [isolation] pensionering (n)
silence [isolation] tystnad (u)
solitude [isolation] (formal ensamhet (u)
withdrawal [retirement] avlägsnande {n}
departure [retirement] bortgång
recession [retirement] tillväxt (u)
evacuation [retirement] uttömning (u)
retreat [retirement] återtåga
concealment [secrecy] betäckande {n}
isolation [secrecy] isolering (u)
darkness [secrecy] mörker {n}