Söktermen privilege har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
privilege (n) [politics] immunitet (n) [politics] (u)
privilege (n) [general] privilegium (n) {n} [general]
privilege (n) [general] rättighet (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för privilege SV Översättningar
boon [payoff] (formal förmån (u)
bonus [payoff] bonus (u)
reward [payoff] belöna
prerogative [payoff] förmånsrätt
advantage [payoff] fördel (u)
authorisation [authorization] godkännande {n}
permission [authorization] permission (u)
permit [authorization] tillståndsbevis {n}
exemption [authorization] dispens
grant [authorization] medgiva
warrant [authorization] (formal fullmakt (u)
franchise [authorization] rösträtt (u)
concession [authorization] koncession (u)
right [possession] räta upp sig
title [possession] äganderätt (u)
pretension [possession] anspråk {n}
due [possession] beroende {n}
counterclaim [possession] motfordran (invariable)
demand [possession] yrka
claim [possession] anspråk {n}