Söktermen probable har 3 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
probable(a)[general] antaglig(a)[general]
probable trolig
probable(a)[general] sannolik(a)[general]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för probableSVÖversättningar
ostensible[seeming]synbar
possible[seeming]eventuell
illusive[seeming]illusorisk
illusory[seeming]illusoriskt
specious[seeming](pej.skenfager
apparent[seeming]tydligt
inclined[property]sinnad
prone[property](formalbenägen
disposed[property](formalbeskaffad
likely[property]trolig
given[property]avgiven
liable[property](lawansvarig
apt[property]läraktig
believable[credible]trovärdig
plausible[credible]sannolik
trustworthy[credible]trovärdig
rational[credible]rationell
acceptable[credible]tacknämlig
convincing[credible]övertygande{n}
credible[convincing]tillförlitlig