Söktermen proceed har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
proceed (v) [action]
 • proceeded
 • proceed
 • proceed
 • proceeded
 • proceeded
fortsätta (v) [action]
 • fortsatt
proceed (v) [movement]
 • proceeded
 • proceed
 • proceed
 • proceeded
 • proceeded
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
proceed (v) [action] gå vidare (v) [action]
proceed (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
proceed (v) [movement]
 • proceeded
 • proceed
 • proceed
 • proceeded
 • proceeded
(v) [movement]
 • gången
EN Engelska SV Svenska
proceed (v) [movement] bege sig (v) [movement]
proceed (v) [begin]
 • proceeded
 • proceed
 • proceed
 • proceeded
 • proceeded
handla (v) [begin]
 • handlad
proceed (v) [begin]
 • proceeded
 • proceed
 • proceed
 • proceeded
 • proceeded
förfara (v) [begin]
 • förfaren

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för proceed SV Översättningar
originate [start] vara upphov till
issue [start] (formal utgång (u)
emanate [start] emanera
begin [start] påbörja
ensue [start] (formal bli följden
occur [start] tilldraga
arise [start] (formal härröra
progress [movement] utveckling (u)
advance [movement] förskott {n}
budge [movement] röra sig ur fläcken
move on [movement]
remove [movement] undanröja
stir [movement] omröra
move [movement] åtgärd (u)
spring [activity] språng {n}
spurt [activity] häftig stråle (u)
flow [activity] flöda
come [activity] komma {n}
continue [advance] fortsätta
go on [advance] förgå