Söktermen process har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
process (u) action
process (n) [rättsvetenskap] (u) action (n) [rättsvetenskap]
process (n) [rättsvetenskap] (u) suit (n) [rättsvetenskap]
process (n) [kemi] (u) process (n) [kemi]
process (n) [natur] (u) process (n) [natur]
SV Svenska EN Engelska
process (u) case
process (n) [rättsvetenskap] (u) case (n) [rättsvetenskap]
process (u) trial
process (u) lawsuit
process (n) [rättsvetenskap] (u) lawsuit (n) [rättsvetenskap]
process (n) [rättsvetenskap] (u) litigation (n) [rättsvetenskap]
process (u) litigation
SV Synonymer för process EN Översättningar
sak [rättegång] (u 東西
mål [rättegång] n (cān)
förändring [utveckling] (u 變化
fall [rättssak] n 墮落 (v n)
gång [aktivitet] (u (cì)
verksamhet [aktivitet] (u 公司 (gōngsī)
system [förfarande] n 系統
EN Engelska SV Svenska
process (n) [law] stämning (n) [law] (u)
process (v) [photography] framkalla (v) [photography]
process (v) [data processing] behandla (v) [data processing]
process (v) [food] behandla (v) [food]
process (v) [procedure] behandla (v) [procedure]
process (v) [law] kalla (v) [law]
process (v) [law] instämma (v) [law]
process (n) [chemistry] process (n) [chemistry] (u)
process (n) [nature] process (n) [nature] (u)
process (n) [action] procedur (n) [action] (u)
process (n) [action] förfarande (n) {n} [action]
process processen

Engelska Svenska översättingar