Söktermen process har 24 resultat
SVSvenskaENEngelska
process(u) action
process(n)[rättsvetenskap](u) action(n)[rättsvetenskap]
process(n)[rättsvetenskap](u) suit(n)[rättsvetenskap]
process(n)[kemi](u) process(n)[kemi]
process(n)[natur](u) process(n)[natur]
SVSvenskaENEngelska
process(u) case
process(n)[rättsvetenskap](u) case(n)[rättsvetenskap]
process(u) trial
process(u) lawsuit
process(n)[rättsvetenskap](u) lawsuit(n)[rättsvetenskap]
process(n)[rättsvetenskap](u) litigation(n)[rättsvetenskap]
process(u) litigation
SVSynonymer för processENÖversättningar
tvist[mål](ustrife(formal)
sak[rättegång](udoohickey
rättsfall[rättegång]ncase
mål[rättegång]ngoal
förfarande[procedur]nproceeding
operation[procedur](usurgery
förlopp[utveckling]nlapse
procedur[utveckling](uprocedure
förändring[utveckling](uchange
följd[utveckling](useries
sekvens[utveckling]sequence
reaktion[utveckling](ureaction
rättegång[rättstvist](ulaw suit
uppgörelse[rättstvist](usettlement
hugga av[göra processen kort]sever
avfärda[göra processen kort]dispatch
verkan[svar](invariableeffect
effekt[svar](ueffect
respons[svar](ufeedback
fall[rättssak]nfall
ENEngelskaSVSvenska
process(n)[law] stämning(n)[law](u)
process(v)[photography]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla(v)[photography]
 • framkallad
process(v)[data processing]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla(v)[data processing]
 • behandlad
process(v)[food]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla(v)[food]
 • behandlad
process(v)[procedure]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla(v)[procedure]
 • behandlad
process(v)[law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
kalla(v)[law]
 • kallad
process(v)[law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
instämma(v)[law]
 • instämd
process(n)[chemistry] process(n)[chemistry](u)
process(n)[nature] process(n)[nature](u)
process(n)[action] procedur(n)[action](u)
process(n)[action] förfarande(n){n}[action]
process processen

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för processSVÖversättningar
component[thing]komponent(u)
member[thing]ledamot
part[thing]roll(u)
organ[thing]organ{n}
lawsuit[law]experiment{n}
case[law]hylsa(u)
claim[law]anspråk{n}
litigation[law]rättstvist(u)
proceeding[law]fortsätta
suit[law]svit(u)
action[law]action(n int v)
purify[activity]raffinera
refine[activity]förfina
decontaminate[activity]sanera
disinfect[activity]desinfektera
purge[activity]rena
filter[activity]filter{n}
strain[activity]sträckning(u)
clean[activity]snygg
cure[can]kur(u)