Söktermen process har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
process (u) action
process (n) [rättsvetenskap] (u) action (n) [rättsvetenskap]
process (n) [rättsvetenskap] (u) suit (n) [rättsvetenskap]
process (n) [kemi] (u) process (n) [kemi]
process (n) [natur] (u) process (n) [natur]
SV Svenska EN Engelska
process (u) case
process (n) [rättsvetenskap] (u) case (n) [rättsvetenskap]
process (u) trial
process (u) lawsuit
process (n) [rättsvetenskap] (u) lawsuit (n) [rättsvetenskap]
process (n) [rättsvetenskap] (u) litigation (n) [rättsvetenskap]
process (u) litigation
SV Synonymer för process EN Översättningar
tvist [mål] (u Differenz {f}
sak [rättegång] (u Dingsda {n} (fig.)
rättsfall [rättegång] n Sache {f}
mål [rättegång] n Dialekt {m}
förfarande [procedur] n Prozessordnung {f}
tillvägagångssätt [procedur] Herangehensweise {f}
operation [procedur] (u Operation {f}
förlopp [utveckling] n Ablauf {m}
procedur [utveckling] (u Prozessordnung {f}
förändring [utveckling] (u Wandel (m)
följd [utveckling] (u Serie {f}
skeende [utveckling] Geschehen {n}
reaktion [utveckling] (u Reaktion {f}
rättegång [rättstvist] (u Prozeß
uppgörelse [rättstvist] (u Deal {m}
hugga av [göra processen kort] trennen
avfärda [göra processen kort] einstellen
verkan [svar] (invariable Tragweite {f}
effekt [svar] (u Effekt {m}
respons [svar] (u Antwort {f}
EN Engelska SV Svenska
process (n) [law] stämning (n) [law] (u)
process (v) [photography]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla (v) [photography]
 • framkallad
process (v) [data processing]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [data processing]
 • behandlad
process (v) [food]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [food]
 • behandlad
process (v) [procedure]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [procedure]
 • behandlad
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
kalla (v) [law]
 • kallad
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
instämma (v) [law]
 • instämd
process (n) [chemistry] process (n) [chemistry] (u)
process (n) [nature] process (n) [nature] (u)
process (n) [action] procedur (n) [action] (u)
process (n) [action] förfarande (n) {n} [action]
process processen

Engelska Svenska översättingar