Söktermen procrastination har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
procrastination (n) [deferment] (formal) uppskjutning (n) [deferment] (u)
procrastination (n) [deferment] (formal) uppskov (n) {n} [deferment]
procrastination (n) [dalliance] (formal) sölande (n) {n} [dalliance]
procrastination (n) [dalliance] (formal) förhalande (n) {n} [dalliance]
procrastination (n) [deferment] (formal) försening (n) [deferment] (u)
EN Engelska SV Svenska
procrastination (n) [deferment] (formal) fördröjning (n) [deferment] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för procrastination SV Översättningar
interference [congressional obstruction] störningar
filibuster [congressional obstruction] fribytare
dawdling [delaying] masande {n}
faltering [delaying] vacklande
stammering [delaying] stamning (u)
halting [delaying] tvekande
hesitation [delaying] villrådighet
lag [wait] söla
delay [wait] försening (u)
loitering [wait] sölig
stay [wait] hålla sig
wait [event] passa upp